відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дисоціація Si3N4

  • Багаторазові експериментальні спостереження і аналіз фізико-хіміної природи та властивостей компонентів композиту приводять до висновку, що основним механізмом дії добавки ?Si3N4 при спіканні КНБ є наступні процеси: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.
  • Розрахункова температура початку дисоціації Si3N4 (Тпр = 2017 К) при р = 0,1 МПа близька до знайденої експериментально (Тпр = 1873 К), якщо врахувати, що в експерименті були присутні пари вуглецю, які також сприяють дисоціації нітриду кремнію.


Супермножина:

Споріднені вершини: