відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розрахункова температура

  • Відзначимо, що в природному (необпаленому) стані пірофіліт використовують як замінник напівкислого шамоту (вогнетривкість – 1650–1700 ° С; розрахункова температура плавлення пірофіліту – 1740 °С) [82].
  • Розрахункова температура початку дисоціації Si3N4 (Тпр = 2017 К) при р = 0,1 МПа близька до знайденої експериментально (Тпр = 1873 К), якщо врахувати, що в експерименті були присутні пари вуглецю, які також сприяють дисоціації нітриду кремнію.


Споріднені вершини: