відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рівень навантаження

  • Одержані залежності твердості за Віккерсом від навантаження на індентор демонструють незвичний ефект підвищення твердості досліджених матеріалів зі збільшенням зусилля індентування, що не притаманно для крихких матеріалів (рис. 4.21). Зниження твердості зі зростанням нагрузки на індентор спостерігається в багатьох випадках для різних крихких матеріалів, зокрема таких керамічних систем як B4C-VB2; SiC-ZrB2-B4C; SiC-TiB2-B4C; TiCrB2; TiB2; TiN-AlN; Al2O3-Cr2O3, поведінка яких детально вивчена [113]. Крім цього, існує досить багато аналогічних даних для полікристалів і керамік на основі кубічного нітриду бору, з яких випливає необхідність врахування рівня навантаження на індентор при дослідженнях твердості.


Супермножина:


Споріднені вершини: