відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

швидкість просочення

  • Відзначимо, що характер руху розплаву крізь тонкопористу структуру в умовах в’язкої течії при значних градієнтах тиску досить складний. Швидкість потоку залежить від проникності Кп зразка і в’язкості (?) розплаву (закон Дарсі у випадку ламінарної фільтрації з невеликою швидкістю просочення та невеликим градієнтом тиску [103, 104]).


Супермножина:


Споріднені вершини: