відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

проникність зразка

  • Проникність зразка залишається практично незмінною, тому що суттєвого ущільнення мікропорошку при відносно низькій температурі за короткий час інфільтраціі розплаву Al не відбувається. Відзначимо, що характер руху розплаву крізь тонкопористу структуру в умовах в’язкої течії при значних градієнтах тиску досить складний. Швидкість потоку залежить від проникності Кп зразка і в’язкості (?) розплаву (закон Дарсі у випадку ламінарної фільтрації з невеликою швидкістю просочення та невеликим градієнтом тиску [103, 104]).


Супермножина:


Споріднені вершини: