відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

теплопровідність полікристалу

  • Впливаючи на розсіяння акустичних та теплових фононів вони зрештою визначають швидкості поширення звуку в структурах полікристалів та їх теплопровідність (табл. 3.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: