відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зовнішнє навантаження

  • Низькотемпературна стадія рекристалізації протікає ще на етапі незавершеного фазового переходу і її рушійна сила визначається спільною дією зовнішнього навантаження і фазового наклепу.


Супермножина:


Споріднені вершини: