відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інфільтрований компонент


Поверхня поздовжнього зламу зразка (уламок) після інфільтрації срібла в капілярно-пористу структуру КНБ(С)-10/7 (ліворуч) і надлишок срібла (праворуч), що залишився після завершення процесу
  • Але яким би не був розподіл, характерною рисою для всіх випадків одержання композитів cBN–Me, cBN-Si є одна особливість – не дивлячись на відносно невеликі об’ємні долі інфільтрованих компонентів, вони знаходяться в об’ємі матеріалу не у вигляді ізольованих включень, а завжди формують єдиний фрактальний кластер взаємопов’язаних провідних (Ме), або напівпровідних (Si) елементів. В табл. 4.7 наведено перелік одержаних композицій, серед яких найбільш детально вивчались властивості зразків cBN-Cu і cBN-Si (45), як представників окремих груп матеріалів, тобто cBN-провідник і cBN-напівпровідник відповідно, причому з близькими концентраціями інфільтрованих компонентів.


Супермножина:


Споріднені вершини: