відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтервал розміру

  • Розмір структурних елементів у зазначених різновидах ПНБ відповідає нанодіапазону: загальний інтервал розмірів кристалітів в базисній площині складає 5–80 нм і вздовж осі с – 5–50 нм; кристаліти розділені турбостратними прошарками товщиною до 8 нм; значний об’єм матеріалу займають ділянки аморфізованого нітриду бору [65].


Супермножина:


Споріднені вершини: