відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

щільність зразка


Модулі Юнга (Е), зсуву (G), всебічного стискання (В) та коефіцієнт Пуассону (?) високочистих полікристалів cBN.
  • Порошок КТНБ перед розміщенням в комірці компактували в сталевій пресформі тиском 0,4 ГПа, що дозволяло отримувати зразки зі щільністю 1,83 г/см3. Щільність пластин вихідного ПНБ була в межах від 1,96 до 2,0 г/см3. Щільність зразків ПНБ після термобаричної дії залишається практично незмінною, залишаючись на рівні ~ 2 г/см3, аж до температури 1600 °оС, при якій фіксується поява сBN (рис. 3.4). Щільність зразків з КТНБ монотонно зростає і досягає після обробки при 1000 °С значення 1,97±0,03 г/см3, яке характерне для вихідного ПНБ. Подальше більш різке зростання щільності зразків обумовлене, перш за все, утворенням більш щільних, ніж hBN, алмазоподібних фаз BN.
  • Пружні модулі полікристалів розраховані за даними імпульсного УЗ методу вимірювання швидкостей поширення подовжних і поперечних коливань, враховуючи, що щільність зразків в межах похибки вимірювань була однаковою і складала 3,48 ± 0,01 г/см3 (табл.. 3.6).
  • Висока вихідна щільність зразка, розміщеного в реакційному об'ємі (наприклад, V ? 1 см3 для апарату АВТТ-30 [2, 97]), забезпечує мінімальні об'ємні зміни під час ущільнення та усадки в процесі спікання мікропорошку при високих тисках і температурах, що зводить до мінімуму ефект падіння тиску в комірці і позитивно позначається на формоутворенні спеченого зразка правильної циліндричної форми.


Супермножина:


Споріднені вершини: