відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

щільність джерел

  • Розрахунки полів електропотенціалу, щільності джерел тепла й температури в елементах конструкцій при їх резистивному електронагріві за допомогою методів комп'ютерного моделювання, що базуються на чисельному розв’язанні зв'язаних задач електро- та теплопровідності, вказують на доцільність використання нерезистивних металічних струмовводів в КВТ з метою досягнення вказаних цілей [2, 58, 59]. Відзначимо, що металічні кільцеві струмовводи, які добре відомі як елемент конструкцій комірок для апаратів Холла, типу «белт», багатопуансонних апаратів системи МАХ 80 та ін., легко можуть бути адаптовані і для тороїдальніх АВТ.


Супермножина:


Споріднені вершини: