відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

хімічна взаємодія

  • Хімічна взаємодія при утворенні кристалів пов'язана з виділенням енергії близько 10–100 ккал /г*моль.
  • Відсутність хімічного взаємодії з матрицею, що зачіпає електронну структуру атомів, компенсовано «фізичною» взаємодією ниток або кластерів з матрицею і через неї взаємодією їх між собою.
  • Таким чином, малі значення роботи адгезії у вивчених системах мають, головним чином не хімічне походження, а пов’язані з фізичними ван-дер-ваальсовими силами (дисперсійна взаємодія з енергією від часток до одиниць ккал/моль). Тобто вона виявляється лише для нереакційних систем на фоні дуже низького рівня хімічної взаємодії.
  • Як випливає з отриманих даних, найважливішою особливістю мікроструктури композиту є наявність у ньому добре сформованих міжфазних границь сBN-?Si3N4. Відомо, що такі границі можуть бути сформовані в результаті хімічної взаємодії контактуючих фаз з утворенням нових сполук або ж шляхом утворення твердих розчинів. Як було зазначено, в границях сполучення сBN-?Si3N4 продуктів взаємодії у вигляді нових фаз не виявлено. Це дозволяє припустити, що формування міжфазних границь проходить за другим сценарієм, тобто в результаті утворення твердих розчинів у системі сBN-?Si3N4.


Супермножина:


Споріднені вершини: