відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фазовий склад композитів

  • В ІНМ НАН України структуру та фазовий склад композитів вивчали за допомогою електронного скануючого мікроскопу Саmscan, оснащеного системою мікрорентгеноспектрального аналізу Link-760, універсального оптичного мікроскопу NU-2Е та рентгенівського дифрактометру ДРОН-ЗМ.


Супермножина:


Споріднені вершини: