відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фазове перетворення


Типова структура полікристалічного КНБ(тз) з розміром зерна d = 0,1-0,4 мкм за даними ПЕМ.
  • В процесі фазового перетворення в кубічний BN квазікристалічної наноструктури піролітичного нітриду бору (ПНБ) густиною d ? 2 г/см3 при тиску 7,7 ГПа в діапазоні температур 1600–1900 °С відбувається упорядкування структури ПНБ, яке має гетерогенний характер.
  • З одержаних результатів (п. 3.1) видно, що завершення повного фазового перетворення невпорядкованого ПНБ в полікристалічний cBN спостерігається в умовах гранично високих температур, при яких починаються активні дифузійні процеси. Безпосередньо після повного фазового перетворення при р = 10–11 ГПа і Т = 2250 °С (витримка 40 с) формується тонкозерниста структура полікристалічного матеріалу з розміром зерна d = 0,1-0,4 мкм (КНБ(тз) –рис. 3.13).
  • Для зразку 4, одержаного фазовим перетворенням при 7,7 ГПа і 2100 °С (15 хв.) дексидизованого порошку hBN оцінка тріщиностійкості полікристалічного cBN дає значення 5,0 ± 0,5 МПа*м1/2.


Супермножина:


Споріднені вершини: