відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

твердість композитів

  • Одержані залежності твердості за Віккерсом від навантаження на індентор демонструють незвичний ефект підвищення твердості композитів cBN-Cu і cBN-Si зі збільшенням зусилля, що не притаманно для крихких матеріалів. При дослідженні вольт-амперної характеристики композиту cBN-Cu (Cu – 8,01 об.%) встановлено, що загальний рівень питомого електроопору знижується до мізерного рівня (1,7 Ом?см) в порівнянні з високочистим полікристалом cBN (~ 1013 Ом?см), тобто на 13 порядків.


Супермножина:


Споріднені вершини: