відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

твердість зразків


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Вимірювання твердості та тріщиностійкості зразків високочистих полікристалічних матеріалів КНБ проведені Барсуковою Т.Ю.в Інституті неорганічної хімії Технічного університету (Горна академія, м.Фрайберг, Німеччина)
  • Твердість зразків з залежностей 1, 2, 3 (рис. 5.1) вимірювалась при навантаженні на індентор 39 Н (максимальна твердість спостерігається для діапазону температур спікання мікропорошків 2000–2400 °С).


Супермножина:


Споріднені вершини: