відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

твердофазне перетворення


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Процеси інфільтрації при температурах вище 1600 °С ускладнюється розвитком твердофазного перетворення ПBN, в результаті якого формується ізотропна полікристалічна структура cBN. При 1900 °С повне перетворення hBN>сBN не завершується.
  • Реалізація процесу інфільтрації при температурах вище 1600 °С ускладнюється розвитком твердофазного перетворення піролітичного BN, в результаті якого формується ізотропна полікристалічна структура кубічного нітриду бору (п. 3.1).
  • Чистота, відсутність забруднень, в т.ч. активуючих домішок на міжзеренних границях сприяють їх рухливості і росту зерна. Наслідком цих процесів є знеміцнювання матеріалу, в т.ч. падіння твердості, що дійсно неодноразово спостерігалось в експериментах, що присвячені вивченню процесів спікання і твердофазних перетворень BN при високих температурах (рис. 5.1) [4, 114, 115].
  • Дослідження можливості спікання мікропорошків КНБ в АВТ тороїдальних систем при підвищених температурах в діапазоні 2000–2600 °С при вихідному тиску в КВТ 7–9 ГПа потребує врахування і дослідження процесів інфільтрації карбонаткальцієвих та алюмосилікатних флюїдів в зону спікання, а також пошуку технологічно прийнятних варіантів запобігання, чи блокування інфільтрації, оскільки, як і в разі твердофазних перетворень ПНБ (розд. 3), її наслідки можуть бути край негативними.
  • Як було показано в експериментах з твердофазними перетворенням в ПНБ (розд. 3), зростання температури процесу призводить до прискорення інфільтрації флюїдів карбонатного та алюмосилікатного флюїдів через елементи спорядження (оточення з графіту) до зразку, що має негативні наслідки (див. рис. 3.8–3.10).


Супермножина:


Споріднені вершини: