відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

структура ПНБ

  • Дослідження інфільтрації розплавів Ме в матричну структуру ПНБ і капілярно-пористу структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Ме спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Ме і КНБ-Ме, визначення пружних модулів та твердості матеріалів. Строк виконання: I-IV кв. 2009 р.
  • Дослідження інфільтрації розплавів напівпровідників (кремній) в матричну структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Si спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Si і КНБ-Si, визначення пружних модулів та твердості. Строк виконання: I-IV кв. 2010 р.
  • Інфільтрація розплаву міді в структуру ПНБ під дією тиску7,7 ГПа відбувається неоднорідно.


Супермножина:


Споріднені вершини: