відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спіканні мікропорошку

  • Після спікання мікропорошків при температурі Тсп = 1700 °С відкрита пористість в зразках не виявляється, а закрита пористість (Пз) фіксується навіть у полікристалах, отриманих при температурі Тсп ? 2500 °С (Пз ~ 2%) [56]. Фактично, одержана залежність відображає зменшення пористості компакту при спіканні мікропорошку КНБ(С)-10/7 в неізотермічних умовах швидкого підйому температури до моменту плавлення ІАГ і цілком очевидно, що кожній з температур відповідає певній рівень відкритої пористості в компакті, яка створюється безпосередньо перед плавленням агенту.


Супермножина:


Споріднені вершини: