відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

специфічні особливості


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів Ме, Si і флюїдів в капілярно-пористу структуру сBN (фрагмент р,Т-області з рис. 2.8)
  • На відміну від металів ситуація з кремнієм має свої специфічні особливості внаслідок сильної залежності його температури плавлення від тиску (негативний нахил лінії плавлення: dT/dp = – 60 К/ГПа [105], див. рис.2.9) – нормальному тиску і 7,7 ГПа відповідають рівноважні температури 1415 і ~ 960 °С відповідно. Специфічні особливості структур композитів cBN-Me і cBN-Si визначають їх фізичні, електрофізичні та ін. властивості.


Супермножина:


Споріднені вершини: