відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рухливі границі

  • Спільною рисою процесу рекристалізації є те, що вона відбувається у системі сильно деформованих частинок при відсутності сформованих рухливих границь між ними [117].
  • Як було вже зазначено, між зернами є висококутові рухливі границі. Як випливає з отриманих даних, найважливішою особливістю мікроструктури композиту є наявність у ньому добре сформованих міжфазних границь сBN-?Si3N4. Відомо, що такі границі можуть бути сформовані в результаті хімічної взаємодії контактуючих фаз з утворенням нових сполук або ж шляхом утворення твердих розчинів.


Супермножина:


Споріднені вершини: