відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розігрів зразка

  • Процес інфільтрації в ПНБ і капілярно-пористу структуру КНБ проводили в нестаціонарному температурному режимі – швидкий (декілька секунд) розігрів зразка до температур 1800–2000 °С, що відповідають значному перегріву розплавів кремнію та металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni).
  • Зразки товщиною 2 мм розділяли в комірці тонким (0,15 мм) шаром термографеніта. Максимальний перепад температури в об'ємі зразка для даного типу комірки становив 10–15 °С. Розігрів зразків до необхідної температури з інтервалу 1000–1900 оС після створення у комірці тиску 7,7 ГПа здійснювали протягом 10 с. Тривалість дії високої температури становила 40 с.
  • Як відзначалось у розд. 2, процес інфільтрації в капілярно-пористу структуру КНБ проводили в нестаціонарному температурному режимі – швидкий (декілька секунд) розігрів зразка до температур 1800–2000 °С, що відповідають значному перегріву розплавів кремнію та металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni).


Супермножина:
Споріднені вершини: