відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розробка композиту

  • Дослідження виконували з метою розробки композитів різного призначення та різного складу, головно такі, що відповідають квазібінарному перерізу BN-Si3N4 потрійної системи [37–45].


Супермножина:


Споріднені вершини: