відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розплав металу

  • При деякому критичному тиску відбувається різке зменшення об’єму ампули, яке у більшості випадків становить 15–25 % об’єму кристалів цеоліту і яке свідчить про проникнення розплаву металу ультратонкі канали зразка. Вимірювання електропровідності під тиском показали, що кристали цеолітів, каркас яких є діелектриком, набувають провідності порядку металевої. Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації інгредієнтів різної природи (розплави інактивних металів і напівпровідників, флюїди неметалічних матеріалів, газові компоненти). Фізичні і фізико-хімічні обґрунтування процесів інфільтрації та експериментальне вивчення на прикладі розплавів міді та кремнію, були поширені не тільки на більш широкий клас інактивних до BN металів, але й на флюїди (кальцит, пірофіліт) та гази (азот, що утворюється при дисоціації Si3N4).
  • Введення в канали діелектрика металевих розплавів, які не змочують його, вимагає витрат енергії на диспергування рідини. Хімічна взаємодія при утворенні кристалів пов'язана з виділенням енергії близько 10–100 ккал /г*моль.
  • У роботі показано, що рушійною силою просочення розплавом металу є різниця тисків рідкого металу і газу в порах між частинками порошку. Адгезія і змочування кубічної модифікації BN в області його термодинамічної стабільності розплавами металів I групи (підгрупа міді) та металівVIII групи (підгрупа заліза) вперше досліджені в [33], завдяки оригінальній спеціально розробленій методики проведення експерименту.


Супермножина:

Споріднені вершини: