відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розплав кремнію

  • Як відзначалось у розд. 2, процес інфільтрації в капілярно-пористу структуру КНБ проводили в нестаціонарному температурному режимі – швидкий (декілька секунд) розігрів зразка до температур 1800–2000 °С, що відповідають значному перегріву розплавів кремнію та металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni).


Супермножина:


Споріднені вершини: