відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розмір частинок


Отримані криві добре апроксимуються схилами функцій Лоренца
  • Як відомо [95], використовуючи методи седиментації, мікропорошки кубічного нітриду бору з розміром частинок в діапазоні від 1 до 60 мкм поділяють на 10 розмірних фракцій: КМ 2/1, 3/2, 5/3, 7/5, 10/7, 14/10, 20/14, 28/20, 40/28 і 60/40. У першому наближенні прийнято, що середній розмір частинок окремої фракції дорівнює середньоарифметичному від граничних розмірів в її позначенні, тобто, відповідно 4; 8,5; 17 і 34 мкм. Для дослідженого діапазону розміру часток КНБ залежності 1–3 (рис. 4.4) також добре апроксимуються функцією Лоренца типу (4.1).
  • Питома поверхня порошку за BET-аналізом складає 2–5 м2/г; розмір частинок (FSSS) - 1,0–1,5 мкм; насипна щільність порошку складає 0,4–0,6 г/см3; щільність утрушування досягає 0,7–0,9 г/см3. (12)
  • Критичний розмір частинок другої фази, при якому починається мікророзтріскування, залежить від поверхневої енергії матриці, модулів та діючого тиску. При розмірах менше критичних друга фаза може поглинати зовнішню енергію і збільшувати міцність композиту.


Супермножина:


Споріднені вершини: