відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розмір атомів

  • Виходячи зі співвідношення розмірів атомів можна припустити, що найбільш ймовірно формування твердого розчину складу Si-N-В на базі решітки нітриду кремнію шляхом заміни частини атомів азоту і (або) кремнію бором з виникненням вакансій бору в решітці нітриду бору.
  • Щодо можливості утворення твердого розчину на базі решітки сBN при термобаричній обробці шляхом заміни атомів бору кремнієм можна зробити наступний висновок. Перш за все, до теперішнього часу є (на основі аналізу результатів рентгенівських досліджень) дві протилежні точки зору. За даними [42–44] такий твердий розчин утворюється. За даними К.П. Бурдіної з співавторами твердий розчин не утворюється. Виходячи із зіставлення атомних радіусів бору і кремнію, відповідно 0,132 і 0,098 нм та дії принципу Ле-Шательє, важко припустити утворення такого твердого розчину. Крім того, в умовах контактної взаємодії завжди є переважною дифузія атомів меншого розміру через їх більшу рухливість, тобто в розглянутому нами випадку – це дифузія бору в нітрид кремнію.


Супермножина:


Споріднені вершини: