відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

решітка cBN


Міжфазна границя в композиті (виділена стрілками)
  • Виходячи зі співвідношення розмірів атомів можна припустити, що найбільш ймовірно формування твердого розчину складу Si-N-В на базі решітки нітриду кремнію шляхом заміни частини атомів азоту і (або) кремнію бором з виникненням вакансій бору в решітці нітриду бору. Враховуючи той факт, що в частинках вихідних складових завжди є адсорбований на поверхні або розчинений у приповерхневих шарах кисень, розчин, що утворюється, швидше за все може мати склад Si-N-В-О і, навіть Si-N-В-О-С, оскіки вуглець також входить в состав поверхневих шарів cBN [110]. Утворення такого розчину є термодинамічно вигідним, оскільки має супроводжуватися стисканням як решітки нітриду кремнію (через негативний об'ємний ефект під час заміни кремнію бором), так і при виникненні вакансії в решітці нітриду бору. Непрямим підтвердженням формування твердого розчину на базі решітки Si3N4 може бути аналіз темнопольних зображень контактуючих зерен сBN і ?Si3N4. Видно, що границя сполучення між цими зернами виявляється в відображеннях обох фаз (порівняти на рис. 5.19 а, б і в). Загалом, границі сполучення між цими фазами є суцільними, причому на поверхні зерен сBN відсутня мікроступінчатість, що характерна для вихідних частинок, а макроступені мають добре виражену округлість. Ці особливості можуть бути обумовлені саме процесами масопереносу при розчиненні бору в нітриді кремнію. Щодо можливості утворення твердого розчину на базі решітки сBN при термобаричній обробці шляхом заміни атомів бору кремнієм можна зробити наступний висновок. Перш за все, до теперішнього часу є (на основі аналізу результатів рентгенівських досліджень) дві протилежні точки зору. За даними [42–44] такий твердий розчин утворюється. За даними К.П. Бурдіної з співавторами твердий розчин не утворюється.


Супермножина:


Споріднені вершини: