відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

решітка кристала


Електронномікроскопічне зображення сильно фрагментованого зерна сBN
  • Основна частина зерен сBN є сильно фрагментованими, вони складаються з розорієнтованих областей без сформованих між ними границь розділу. Типова субструктура таких зерен наведена на рис. 5.18. Видно, що фрагментація зерен обумовлена як наявністю двійникових границь, так і границь розоріентаціі, пов'язаних з вигинами решітки кристала, викликаними неоднорідністю розподілу дислокацій в його об’ємі.


Супермножина:


Споріднені вершини: