відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

підгрупа міді


Залежності температури плавлення Ме і Si від тиску [34] і лініі рівноваги cBN?hBN [35] та алмаз?графіт.
  • Адгезія і змочування кубічної модифікації BN в області його термодинамічної стабільності розплавами металів I групи (підгрупа міді) та металівVIII групи (підгрупа заліза) вперше досліджені в [33], завдяки оригінальній спеціально розробленій методики проведення експерименту. Особливо доцільним є використання металів підгрупи міді, зважаючи на їх відносно низькі температури плавлення, навіть при високих тисках (рис. 1.2).


Супермножина:


Споріднені вершини: