відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

поверхня частинок

  • Ці спостереження, наводять на думку, що внаслідок високої швидкості руху рідини закон Дарсі може не виконуватись через збільшення втрат тиску на ефекти, пов'язані з інерційними силами: утворення вихрів, зон зриву потоку з поверхні частинок, гідравлічний удар об частинки і т.д. (так звана верхня межа дії закону Дарсі).
  • Відомо, що дифузійні процеси при спіканні порошків КНБ без добавок при температурі 1700-2000 °С протікають недостатньо інтенсивно, щоб істотно впливати на формування внутрішніх границь розділу, і вони, частково наслідуючи морфологію поверхні вихідних частинок, утворюють так звані низькотемпературні сильно дефектні границі [116 , 117].


Супермножина:


Споріднені вершини: