відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

поверхня зразка


Склад і вміст домішок на ювенільній поверхні зразка призматичної орієнтації.
  • При проведенні попередніх експериментів спостерігали слабку зміна кольору ПНБ – матеріал набував блідо-рожевого відтінку по всій товщині зразка. Дифрактограма зразка, за даними рентгенівських досліджень, залишалася незмінною, що свідчило про дуже низьку концентрацію міді у структурі ПНБ. За допомогою ЕСМ Саmscan і системи мікрорентгеноспектрального аналізу Link-760 вивчено склад і вміст домішок на ювенільних поверхнях зразка базисної (рис. 3.5, табл. 3.2) і призматичної (рис. 3.5, табл.. 3.3) орієнтацій.
  • При зменшенні розміру включень Si3N4 до ~ 10 мкм, що відповідає приблизно середньому розміру включень (та розміру частинок cBN) і що практично використовується в технології одержання різального композиту з 3 мас. Si3N4 мікротріщини не виявляються, навіть при дослідженні структури матеріалу методами ПЕМ. З цього можна зробити висновок про наявність тільки пружної деформації матриці cBN навколо включень ?Si3N4. Для підтвердження цього висновку було запропоновано дослідити структуру композиту з використанням методу Кікучі (Zeiss EVO 50 XVP EM; фазово-чутливий детектор CZ BSD, енергодисперсійний рентгенівський аналізатор INCA 450 (Oxford) і детектор відбитих електронів), що вперше вдалося досягти завдяки спеціальній методиці підготовки поверхні зразка шляхом її тривалого шліфування та «м’якого» полірування. Відсутність значного порушеного поверхневого шару на зразку забезпечив можливість спостереження дифракційних ефектів при великих кутах падіння електронів.
  • Безумовно, анізотропія твердості і характер зношування поверхні зерен, які є різноорієнтованими кристалографічно по відношенню до поверхні зразка є головною причиною, через яку ускладнюється процес механічної обробки з метою досягнення дзеркально гладкого стану поверхні полікристалічного cBN.


Супермножина:

Споріднені вершини: