відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

плавлення металу

  • Рівновагу фаз вивчали для різних температур, які нижче на 50–100 °С температури плавлення металу, на основі досліджень рентгенівських дифрактограм продуктів взаємодії за порошковою методикою. Одержані результати представлені у вигляді ізотермічних розрізів.


Супермножина:


Споріднені вершини: