відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

окреме зерно


Профіль полірованої поверхні на окремому зерні cBN вздовж лінії, що показана на вкладці білою лінією
  • Шорсткість поверхні на окремому зерні cBN в композиті після поліровки, що одержаний за допомогою атомно-силового мікроскопу Nanoscope IIIa Dimension 3000TM фірми Digital Instruments, складає за параметром RMS 0,22 нм (рис. 5.22)
  • Одержані діаграми розподілу великокутових міжзеренних границь та діаграми мало кутових границь у окремому зерні кубічного нітриду бору показують, що основними великокутовими границями є 30–60 градусні границі. Крім цього проаналізовано полюсні фігури, що характеризують орієнтацію окремих зерен кубічного нітриду бору у композиті.


Супермножина:


Споріднені вершини: