відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

одержання матеріалу


Вольт-амперні характеристики і питомий електричний опір зразків чистого КНБ, одержаного при тисках 10–11 ГПа і температурі 2250 °С
  • Процеси інфільтрації при температурах вище 1600 °С ускладнюється розвитком твердофазного перетворення ПBN, в результаті якого формується ізотропна полікристалічна структура cBN. При 1900 °С повне перетворення hBN>сBN не завершується. При збільшенні температури відбувається активна інфільтрація карбонатних і алюмосилікатних розплавів та флюїдів зразок через елементи спорядження (оточення з графіту), що має негативні наслідки. Внаслідок деструктивних хімічних процесів взаємодії з нітридом бору одержання високочистого полікристалічного матеріалу cBN стає неможливим.
  • В даній роботі одержання ізотропних полікристалічних матеріалів cBN при використанні невпорядкованого ПНБ можливе тільки при реалізації високотемпературних механізмів структурних перебудов (реконструкційних, дифузійних).
  • Досліджувались вихідні зразки високочистого полікристалічного КНБ, одержаного при підвищених тисках і температурі 2250 °С (див. розд. 3) і спеченого матеріалу без домішок з КНБ(С) КМ 10/7 при аналогічних умовах термобаричної дії. Вольт-амперні характеристики зразків ПКНБ, що одержані спіканням порошку КНБ(С) та твердофазним перетворенням ПНБ демонструють типові залежності, які звичайно спостерігаються для полікристалічних матеріалів (рис. 4.22). Одержані при оптимальних, з точки зору одержання матеріалу з максимальною щільністю структури, зразки характеризуються (в середньому по двом зразкам) максимальним питомим опором ? = 1,7 ?1013 Ом?см). Як витікає з цих даних, за порядком величини високочистий полікристал КНБ, що одержаний з ПНБ при 2250 °С, характеризується таким же питомим опором ?, як і чисті спечені матеріали з КНБ(С). Поведінка композиту cBN-Cu (Cu – 8,01 об.%) кардинально відрізняється від властивостей чистого полікристалічного матеріалу cBN, що, безумовно, пов’язано з присутністю провідної фази в діелектричному середовищі


Супермножина:

Споріднені вершини: