відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

одержання композицій


Поверхня поздовжнього зламу зразка (уламок) після інфільтрації срібла в капілярно-пористу структуру КНБ(С)-10/7 (ліворуч) і надлишок срібла (праворуч), що залишився після завершення процесу
  • З іншого боку, використання високочистого вихідного продукту КНБ забезпечує максимальні діелектричні властивості компоненту (відсутність домішкової провідності), що відповідає прийнятій концепції одержання композицій типу діелектрик-метал і діелектрик-напівпровідник. Одержані композиції відрізняються за кольором як між собою, так і в порівнянні зі світлим компактом чистого КНБ. В табл. 4.7 наведено перелік одержаних композицій, серед яких найбільш детально вивчались властивості зразків cBN-Cu і cBN-Si (45), як представників окремих груп матеріалів, тобто cBN-провідник і cBN-напівпровідник відповідно, причому з близькими концентраціями інфільтрованих компонентів.


Супермножина:


Споріднені вершини: