відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

мікрорентгеноспектральний аналіз


Склад і вміст домішок на ювенільній поверхні зразка призматичної орієнтації.
  • В ІНМ НАН України структуру та фазовий склад композитів вивчали за допомогою електронного скануючого мікроскопу Саmscan, оснащеного системою мікрорентгеноспектрального аналізу Link-760, універсального оптичного мікроскопу NU-2Е та рентгенівського дифрактометру ДРОН-ЗМ.
  • При проведенні попередніх експериментів спостерігали слабку зміна кольору ПНБ – матеріал набував блідо-рожевого відтінку по всій товщині зразка. Дифрактограма зразка, за даними рентгенівських досліджень, залишалася незмінною, що свідчило про дуже низьку концентрацію міді у структурі ПНБ. За допомогою ЕСМ Саmscan і системи мікрорентгеноспектрального аналізу Link-760 вивчено склад і вміст домішок на ювенільних поверхнях зразка базисної (рис. 3.5, табл. 3.2) і призматичної (рис. 3.5, табл.. 3.3) орієнтацій.


Супермножина:


Споріднені вершини: