відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

масивний двійник

  • Характерна риса розвитку збиральної рекристалізації – це дисперсне пороутворення в границях і формування високої щільності масивних двійників по непаралельних площинах типу {111}.


Супермножина:

Споріднені вершини: