відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

лінії кремнію

  • Лінії кремнію сильно розширені, що вірогідно вказує на залишкові термо- і бароупружні напруження в матеріалі. Будь які градієнти концентрації відсутні, тим більш, і в разі інфільтрації інактивного кремнію внаслідок ще більш низької Тпл ~ 960 °С при 7,7 ГПа.


Супермножина:


Споріднені вершини: