відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

конструкція КВТ


Типова картина розподілу температур в КВТ з оптимальними геометричними параметрами деталей спорядження у випадку використання осьового нагрівника (суміш графіту з оксидом цирконію) за даними [58, 59]
  • В даній роботі при розробці конструкцій КВТ для баротермічного експерименту при температурах вище 2000 °С враховували необхідність досягнення високої ефективності створення температури у зразку при низькому рівні теплонавантаження на твердосплавні вставки блоків матриць АВТ, забезпечивши при цьому максимально можливу однорідність теплового поля в об’ємі зразка. Для даного типу конструкції КВТ квазістаціонарний тепловий режим в комірці настає приблизно через 15 с з моменту включення струму фіксованої потужності. Вирішення поставлених задач значною мірою залежить від удосконалення методики проведення експериментів в АВТ-30 та розробки конструкцій КВТ з безградієнтним полем температур в зразку при високому статичному тиску завдяки використанню спеціальних систем струмопідводів, тепловідбивачів та теплорозтікателів. Конструкція КВТ по своїм геометричним параметрам адаптована під використання АВТ цього типу. Зокрема в конструкціях КВТ в АВТ-30 використання осьових нагрівачів дозволяє відносно легко оптимізувати конструкцію для досягнення максимально однорідного поля температур в зразку (рис. 2.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: