відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

композит cBN-Cu


Оптичне зображення відбитків в світлому (а) і темному полі (б) на композиті cBN-Cu
  • Аналогічний приклад вимірювання і обробки даних з твердості по Віккерсу для P = 50 Н в разі композиту cBN-Cu наведено в таблиці 4.10.
  • Характер руйнувань поверхневого шару при індентуванні композиту cBN-Cu – вміст Cu 8,01 об.%, показано на рисунку 4.20.
  • Поведінка композиту cBN-Cu (Cu – 8,01 об.%) кардинально відрізняється від властивостей чистого полікристалічного матеріалу cBN, що, безумовно, пов’язано з присутністю провідної фази в діелектричному середовищі.


Супермножина:


Споріднені вершини: