відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

квазікристалічна наноструктура

  • При тиску ~ 7,7 ГПа в діапазоні температур 1000–1900 °С досліджено термічну стійкість квазікристалічної наноструктури піролітичного нітриду бору (ПНБ) густиною d ? 2 г/см3. Одночасно під р,Т-дією знаходились компактні зразки (d ? 1,83 г/см3) з висококристалічного порошку карботермічного hBN (КТНБ). Встановлено температуру початку перетворення ПНБ в щільну кубічну фазу, яка складає 1600 °С, що на 300 °С вище в порівнянні з КТНБ. В процесі фазового перетворення спостерігалось упорядкування структури ПНБ, яке мало гетерогенний характер. Нижче 1600 °С ПНБ виявляє стійкість у структурному відношенні і практично не змінює густини при термобаричній дії, що дає можливість використовувати його як матричний матеріал для вивчення процесів інфільтрації інактивних розплавів під дією високого тиску в діапазоні температур 300–1600 °С.


Супермножина:

Споріднені вершини: