відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дія високого тиску


Розташування зразка та елементів конструкції КВТ - половина осьового перерізу комірки в стислому стані
  • Фактично, зразок стиснутого мікропорошку КНБ можна розглядати як специфічний контейнер, порожнина якого примусово під дією високого тиску заповнюється інфільтратом.
  • Зумовлена цим можливість планування баротермічного експерименту важлива, зокрема, при дослідженні явищ інфільтрації розплавів в капілярно-пористі структури КНБ, що формуються під дією високих тисків.
  • На жаль, можливість застосування закону Дарсі для опису процесів інфільтрації розплавів під дією високих тисків не має належного обґрунтування, оскільки критичні значення чисел Рейнольдса досі не відомі для вивчаємих середовищ. Відзначимо також, що унікальність, і навіть універсальність, методу перкаляції під дією високого тиску полягає в його спроможності з’єднувати компоненти з низькою адгезійною активністю, створюючи композити з однорідною структурою на макрорівні [111].
  • Як видно з геометрії зон інфільтрації, флюїд під дією високого тиску інфільтрується до зразка в локальних ділянках вздовж його кромки, де спряжені деталі 5 і 6 з графітовим трубчастим нагрівачем (рис. 5.4), тобто там, де практично неможливо досягти повної герметичності їх контактного з'єднання
  • Можливість інфільтрації розплаву під дією високого тиску обумовлена не тільки наявністю відкритого мікропорового простору у компакті


Супермножина:


Споріднені вершини: