відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

діаметр каналу

  • Біоморфні композити конструюються на основі „канальних" вуглецевих матриць, що одержуються шляхом піролізу з подальшою інфільтрацією в порожні наскрізні канали цих матриць (діаметр каналів від ~ 4 до ~ 100 мкм) розплавленого Si.


Супермножина:

Споріднені вершини: