відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гетерофазність композиту

  • Крім того, в умовах контактної взаємодії завжди є переважною дифузія атомів меншого розміру через їх більшу рухливість, тобто в розглянутому нами випадку – це дифузія бору в нітрид кремнію. У той же час, враховуючи, що процес проходить в умовах високих контактних тисків та розвитку пластичної деформації, тобто в дуже нерівноважних умовах, його реалізація можлива. Наприклад, відомо для металевих речовин, що в умовах значних пластичних деформацій (при механоактиваційній обробці) можливий розвиток процесів аномальної дифузії і утворення твердих розчинів між речовинами, між якими розчинення в звичайних умовах ускладнене або проходить досить незначною мірою [119]. Однак, робити висновок про формування такого розчину в розглянутій нами системі тільки на основі зміни параметрів решітки нітриду бору, як це зроблено в роботах [42, 43], досить проблематично. Це визначається тим фактом, що параметри змінюються також і за рахунок остаточних термо- і баропружних напружень, а також пластичної деформації, яка для сфалеритного нітриду бору в досліджених умовах (судячи з характеру субструктур) є значною. Остаточні баропружні деформації в композиті сBN-Si3N4. Остаточні термо- і баропружні деформації є неминучим наслідком гетерофазності композиту.


Супермножина:


Споріднені вершини: