відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відкрита пористість


Поверхня поздовжнього зламу зразка (уламок) після інфільтрації срібла в капілярно-пористу структуру КНБ(С)-10/7 (ліворуч) і надлишок срібла (праворуч), що залишився після завершення процесу
  • Звичайні уявлення про відкриту та закриту пористість в кераміках, як деякий розподіл порожнечі в твердій матриці, тільки умовно можна використати при оцінці ступеню відхилення від абсолютно щільного стану матеріалу.
  • Характерною особливістю капілярно-пористих структур, які формуються при стисканні високим тиском мікропорошків КНБ є значна відкрита пористість і відповідно проникність компакту для газів і рідин.
  • Відкрита пористість (Пв) досить швидко зменшується з підвищенням температури спікання (Тсп) порошків (р ? 7,7 ГПа) [56, 98]. Зміну Пв для вихідних КМ 5/3 і КМ 60/40 в діапазоні температур від кімнатної до Тсп >2500 °С детально досліджено в цих роботах (рис. 4.10). Після спікання мікропорошків при температурі Тсп = 1700 °С відкрита пористість в зразках не виявляється, а закрита пористість (Пз) фіксується навіть у полікристалах, отриманих при температурі Тсп ? 2500 °С (Пз ~ 2%) [56]. Кількість ІАГ брали з надлишком на 40–50 % від кількості, що необхідна для заповнення відкритої пористості зразка, оскільки орієнтовно відомій її рівень в залежності від температури (в момент плавлення ІАГ) на основі інтерполяцій для КМ 10/7 з відомих результатів для інших зернистостей, а також за результатами попередніх експериментів (рис. 4. 12). Зі збільшенням температури р,Т-дії відкрита пористість шарів значно зменшується.


Супермножина:

Споріднені вершини: