відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вміст купруму


Оптичне зображення відбитків в світлому (а) і темному полі (б) на композиті cBN-Cu
  • Характер руйнувань поверхневого шару при індентуванні композиту cBN-Cu – вміст Cu 8,01 об.%, показано на рисунку 4.20


Супермножина:


Споріднені вершини: