відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вміст кремнію


Оптичне зображення в темному полі відбитків на композиті cBN-Si
  • Відповідно, вміст кремнію, розрахований за формулою складає 10,59 об. % (7,52 мас.%). Розрахований вміст кремнію у композиції ?m = 7,52 мас. % практично співпадає с прямим вимірюванням зміни маси зразка після завершення інфільтрації, що свідчить про відсутність суттєвої залишкової пористості в матеріалі (за оцінками вона складає приблизно 1–2 %).
  • Характер руйнувань поверхневого шару при індентуванні композиту cBN-Si (45) зі вмістом кремнію 10,59 об. %, показано на рис. 4.20.


Супермножина:


Споріднені вершини: