відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

використання матеріалів


Композит cBN-Cu (8,01 об.% ), одержаний інфільтрацією розплаву міді в капілярно-пористу структуру КНБ під дією високого тиску
  • Монтаж вимірювальної комірки здійснений з використанням високоякісних діелектричних матеріалів, які задовольняють вимогам електричних вимірювань в високоомних електричних колах.
  • При дослідженні вольт-амперної характеристики встановлено, що загальний рівень питомого електроопору композиту знижується до мізерного рівня (1,7 Ом?см) в порівнянні з високочистим полікристалом cBN (~ 1013 Ом?см), тобто на 13 порядків. Крім того, при напрузі 0,0029 В спостерігається різкий (сторчовий) стрибок електроопору зразка від 1,75 Ом до 223,3 Ом (~ в 130 разів) з наступною плавною релаксацією до вихідного рівня вже при 0,008 В (рис. 4.23). Ефект відтворювався і спостерігався незмінно при використанні різних контактних матеріалів.


Супермножина:


Споріднені вершини: