відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

аморфізований

  • Квазікристалічний ПНБ, що одержано за ТУ 6-02-669-83, має мезографітну або змішану (бімодальну) структуру на основі hBN і tBN, рідше повністю одновимірно неупорядковану турбостратну [28]. Розмір структурних елементів у зазначених різновидах ПНБ відповідає нанодіапазону: загальний інтервал розмірів кристалітів в базисній площині складає 5–80 нм і вздовж осі с – 5–50 нм; кристаліти розділені турбостратними прошарками товщиною до 8 нм; значний об’єм матеріалу займають ділянки аморфізованого нітриду бору [65].


Супермножина:

Споріднені вершини: